Objednejte si  •   Aktuální novinky

Díky vojákům se prokázalo, že téměř všichni RS pacienti měli nebo mají v těle EB virus.

 © Copyright SMS, Tento text, ani žádná jeho část nesmí být publikován jinde bez písemného souhlasu držitele autorských práv

Vědci z harvardské lékařské školy spojili své síly s výzkumníky z armádního institutu Waltera Reeda, a podařilo se jim po několika letech mravenčí práce prokázat něco, co může vyústit v dosud marně hledanou prevenci RS.

To, že existuje souvislost mezi výskytem EB viru u pacientů s RS, není žádné tajemství. Vědci to zkoumají už léta. Ale Američani publikovali v lednovém čísle (2010) časopisu Annals of Neurology výsledky svého několikaletého zkoumání, které posunuje dosavadní poznání kupředu. Díky spolupráci s armádou sledovali několik let statisíce lidí, kterým na začátku odebrali krevní vzorky, a zjišťovali u nich výskyt EBV a případně i RS i při opakovaných odběrech v následujících letech (1992-2004).

V největší sledovací studii, která kdy byla provedena, zachytili výzkumníci celkem 305 lidí, kterým na začátku výzkumu odebrali krevní vzorky, a kteří později vyvinuli RS. Srovnání laboratorních rozborů ukázalo, že riziko RS je velmi nízké u těch lidí, u kterých EB virus nikdy nezjistili. Ale výrazně stoupá u lidí infikovaných tímto virem.

„Zjištění, že RS se vyskytuje jen tam, kde je EB virus, je výrazný krok kupředu,“ říká Alberto Ascherio, profesor medicíny z harvardské lékařské školy, který se specializuje na epidemiologii a výživu, a celý výzkum vedl. „Dosud jsme jen věděli, že pacienti s RS zpravidla mají i EB virus, ale neuměli jsme vysvětlit dvě věci: jestli je EB virus následkem RS, nebo její příčinou, a zda jedinci, kteří EB virus nemají, by mohli být geneticky odolní vůči RS.“

Apeluje na to, aby se důkladněji zkoumala možnost ovlivnit výskyt EB viru v populaci, protože to by mohlo ve svém důsledku vést k prevenci RS.

EB virus je jeden z nejčastějších virů, které se u lidí vyskytují. V americké populaci se vyskytuje u 95 % lidí. Jde o herpes virus, infekce se často vyskytuje už v raném dětství, kdy probíhá zpravidla bez příznaků. Nákaza v pozdějším věku často vede k infekční mononukleóze.

 
 Klubsms.cz | Roztroušená skleróza