Objednejte si  •   Aktuální novinky

Kmenové buňky - obrovský úspěch

 

© Copyright SMS, Tento text, ani žádná jeho část nesmí být publikován jinde bez písemného souhlasu držitele autorských práv

Renomovaný časopis The Lancet Neurology zveřejnil ve svém březnovém čísle informaci o úspěchu vědeckého týmu z Northwestern University's Feinberg School of Medicine. Zdá se, že se jim podařilo vůbec poprvé zvrátit vývoj roztroušené sklerózy, a sice v jejím časném stadiu.
V I/II fázi klinických zkoušek transplantovali vlastní kmenové buňky 21 pacientům s RR-RS ve věku 20-53 let, kteří měli roztroušenou sklerózu v průměru pět let, a kterým nejméně šest měsíců nezabírala léčba interferony. Vlastně tím "resetovali" jejich imunitní systém.
Po transplantaci se stav pacientů až 24 měsíců zlepšoval a pak se stabilizoval. Zlepšení se týkalo všech postižení - tedy chůze, ataxie, slabosti končetin, zraku a inkontinence.
Byli sledování tři roky po transplantaci a zjistilo se, že u všech pacientů se stav stalilizoval a 17 z nich (81 %) se zlepšilo nejméně o jeden stupeň ve škále EDSS. Jen pět pacientů mělo v průběhu tohoto pokusu ataku.
Součástí transplantace kmenových bunek byla chemoterapie, při které lékaři pacientům zcela zlikvidovali jejich původní imunitní systém. Potom každému z nich aplikovali do kostní dřeně vlastní kmenové buňky odebrané před chemoterapií. Ty měly za úkol vytvořit nový imunitní systém. Tento zákrok se nazývá autologní ne-myeloablativní transplantace hematopoetických (krvetvorných - pozn. SMS) kmenových buněk.
Toto zjištění při transplantaci kmenových buněk v časných stadiích RS komentoval šéf vědeckého týmu, profesor Richard Burt slovy: "To, co se nám podařilo, je úžasným příslibem, ale je potřeba prokázat to v randomizované klinické studii."
Jeho vědecký tým se už v minulosti pokoušel o transplantace kmenových buněk u pokročilých stadií roztroušené sklerózy, ale ukázalo se, že tam to nefunguje.

 
 Klubsms.cz | Roztroušená skleróza