Objednejte si  •   Aktuální novinky

Jak fuguje aloe vera u zvířecího modelu RS

© Copyright SMS, Tento text, ani žádná jeho část nesmí být publikován jinde bez písemného souhlasu držitele autorských práv

(Zdroj: PubMed, březen 2010)
Na katedře imunologie lékařské fakulty v Teheránu s úspěchem vyzkoušeli léčebný účinek aloe vera u myší, u kterých lékaři vyvolali zvířecí obdobu roztroušené sklerózy (RS).
Myším samcům (stáří 6-8 týdnů) podávali aloe vera v dávce 120 mg/kg/den. Začali s tím už sedm dní před vyvoláním zvířecí obdoby RS (EAE) a pokračovali dalších 21 dnů po vyvolání experimentální autoimunitní encefalomyelitidy (EAE). Pak pokusné myši usmrtili a pitvali.
Výsledky této klinické zkoušky ukázaly, že léčba aloe vera vedla k omezení tíže nemoci u zvířecího modelu RS. U myší léčených aloe vera našli vědci při histologické analýze mozku 3 +- 2 plaky, zatímco u myší z kontrolní skupiny, které nedostávaly aloe vera, zjistili 5 +-1 plaku.
Navíc u myší léčených aloe vera proniklo do mozkové tkáně méně bílých krvinek (hustota 500 +-200) než u myší v kontrolní skupině (700 +-185). Podobně měly léčené myši v krvi nižší hladiny oxidu dusnatého (NO), který negativně působí na základní složky myelinového obalu nervů. Také našli u léčených myší nižší hladiny interferonu gama (ten na rozdíl od interferonu beta zánět nepotlačuje, ale naopak ho podněcuje), ale interleukin-10 (cytokin s protizánětlivým účinkem) byl u léčených i neléčených myší téměř stejný.
Tato zjištění ukazují, že léčba aloe vera může zmírnit progresi onemocnění u zvířecího modelu RS.

(Pozn. SMS: Myší organismus je dost shodný s lidským, ale v něčem se přece jen liší. Proto se nezřídka stává, že přípravky, které výborně fungují u zvířecího modelu RS, se při klinických zkouškách u lidí projeví jako naprosto neúčinné).

 
 Klubsms.cz | Roztroušená skleróza