Objednejte si  •   Aktuální novinky

ONO-4641

© Copyright SMS, Tento text, ani žádná jeho část nesmí být publikován jinde bez písemného souhlasu držitele autorských práv

Označení klinické zkoušky: ONO-4641POU006
Fáze klinické zkoušky: II.
Doba trvání klinické zkoušky: 26 týdnů
Cíl: Posoudit účinnost a bezpečnost a účinnosti přípravku ONO-4641 u pacientů s relabující- remitující roztroušenou sklerózou.
Co je ONO 4641 a jak funguje: Jde o jednou denně podávaný přípravek, a sice orálně (v tabletách). Je namířen proti molekule receptoru pro sfingosin-1-fosfát, který se nachází na povrchu imunitních buněk. Tedy funguje podobně jako již vyzkoušený přípravek FTY-720 (fingolimod), i další zkoušený preparát ACT 128800.
Kdo klinickou zkoušku platí: ONO Pharmaceutical Co., Ltd., Osaha, Japan
Designování klinické zkoušky: Dvojitě zaslepené, placebem kontrolované klinické hodnocení. Pacienti budou rozděleni do čtyř skupin, přičemž jedna bude užívat jednou denně 0,15 mg, druhá 0,1 mg, třetí 0,05 mg zkoušeného přípravku, zatímco čtvrtá bude užívat placebo.
Co se při klinické zkoušce sleduje:
Prvotní zjištění:
- celkový počet T1 vážených gadoliniem zvýrazněných lézí kontrolovaných na MRI 1x za 4 týdny
Druhotná zjištění:
- celková velikost gadoliniem zvýrazněných lézí kontrolovaných na MRI
Kdo se může klinické zkoušky zúčastnit: Pacienti s RR-RS ve věku 18-55 let, kteří mají klinicky definitivní RS.
Kdo se naopak nesmí této klinické zkoušky zúčastnit:
- ti, kdo mají jiný typ RS než remitující-relabující
- ti, kdo mají kromě RS v anamnéze i další chronické onemocnění imunitního systému
- ti, kdo mají v anamnéze kromě RS i zhoubný nádor
- lidé s RS neschopní podstoupit MRI s podáním kontrastní látky
- lidé s RS a s diagnózou diabetes (I. nebo II. Typu)

 
 Klubsms.cz | Roztroušená skleróza