Objednejte si  •   Aktuální novinky

Srovnání účinku Tysabri, Rebifu 44 a Copaxone

© Copyright SMS, Tento text, ani žádná jeho část nesmí být publikován jinde bez písemného souhlasu držitele autorských práv

Výrobce a distributor Tysabri, společnosti Biogen Idec a Elan Corporation, se rozhodly zaplatit rozsáhlou klinickou zkoušku, která srovná účinek moderních léků používaných na ovlivnění postupu roztroušené sklerózy (RS).

Ve čtvrtek 25. března 2010 oznámily, že do srovnávací studie SURPASS, posuzující účinky Tysabri, Copaxone a Rebifu, už nabraly první pacienty. Hodnotitel nebude vědět, kdo z 1800 účastníků této klinické zkoušky (bude probíhat v 27 zemích světa po dobu 48 týdnů), bral jaký lék. Bude srovnávat, jak se vede pacientům s RR-RS a aktivním onemocněním po převedení z Copaxone na Tysabri, nebo z Rebifu na Tysabri, případně z Copaxone na Rebif nebo naopak.

Do studie budou zařazováni jen pacienti s RR-RS a s EDSS nanejvýš 5,5, a to ve věku 18-60 let, kteří byli v době 6-18 měsíců před zařazením do klinické zkoušky standardně léčeni Copaxone nebo Rebifem 44 - a byl to jejich vůbec první lék na RS. Podmínkou ale je také aktivita choroby dokumentovaná aspoň jednou atakou v uplynulých dvanácti měsících (anebo nejméně dvěma novými T2 hyperintenzními ložisky na MRI ve stejném období). 900 z nich bude dostávat jednou za měsíc kapačku Tysabri, dalších 450 pacientů si bude píchat 3x týdně Rebif 44 a dalších 450 pacientů si bude každý den píchat Copaxone.
Očekává se, že jedním z výstupů této klinické zkoušky bude i zhodnocení, do jaké míry je pro RS pacienty přínosné, aby byla léčba Tysabri nasazována už v počátečním stádiu onemocnění.

"V současnosti máme k dispozici jen omezené údaje, abychom se mohli zodpovědně rozhodnout, jak bezpečně převést na jinou léčbu ty pacienty, jejichž nemoc i přes moderní léčbu vykazuje známky aktivity. Cílem studie označované jako SURPASS je stanovit tato data, aby bylo rozhodování lékařů kvalitnější a znamenalo pro pacienty přínos," říká lékař Richard Rudick, šéf poradního výboru pro tuto klinickou zkoušku a ředitel Mellenova centra pro výzkum a léčbu RS na klinice v Clevelandu. Poukázal na to, že i přes moderní léčbu je u mnoha pacientů patrná postupující progrese RS a pokračující poškozování centrálního nervového systému vedoucí ke ztrátě pohybových schopností.

(Pozn. SMS - Klinická zkouška, ze které nemůže Tysabri vyjít jinak než jako nejúčinnější dosud známý lék na RS, přichází v době, kdy držitelé licence na výrobu a distribuci léku zřejmě nedokáží splnit cíl, který si před lety vytyčili - mít na Tysabri nejpozději do konce roku 2010 sto tisíc RS pacientů. Mnozí lékaři se totiž s ohledem na závažné vedlejší účinky zdráhají tento lék nasazovat. Používají ho nejčastěji v případech, kdy přínos léčby pro konkrétního jedince přesahuje riziko jeho poškození.)

 
 Klubsms.cz | Roztroušená skleróza