Objednejte si  •   Aktuální novinky

Jak rozumět zkratkám, které čteme v lékařských zprávách z RS center

 

BAEP - vyšetření zvané  evokované potenciály (sluchové)

CIS - klinicky izolovaný syndrom (první epizoda naznačující, že by mohlo jít o RS, ale tato diagnóza se teprve musí potvrdit opakovanými vyšetřeními)

CNS - centrální nervový systém (mozek a mícha)

CPA - cyklofosfamid, lék - podává se zpravidla v kapačkách spolu se SoluMedrolem

DMD - léky první volby (Avonex, Betaferon, Copaxone, Rebif)

EMG - elektromyografie - pomocná vyšetřovací technika (zkoumá funkčnost periferního nervového systému, svalů a nervo-svalového přenosu)

EDSS - škála určující míru postižení pacienta (1-10)

IM - intramuskulárně (do svalu), způsob aplikace injekce

ITA - intratekální podání léků (přímo do páteřního kanálu formou lumbální punkce)

IVIG - intravenózní imunoglobuliny (léky podávané do žíly), v případě RS jde o léky druhé volby, ale podávají se i čerstvým maminkám pro snížení rizika ataky

LP - lumbální punkce

MEP - vyšetření zvané evokované potenciály (motorika)

MRI - magnetická rezonance

RS - roztroušená skleróza (používá se i zkratka MS - multiple sclerosis)

SC - subkutánně (pod kůži), způsob aplikace injekce

SM - SoluMedrol (kortikosteroid), lék - podává se nejčastěji v kapačkách

SEP - vyšetření zvané evokované potenciály (citlivost)

VEP - vyšetření zvané evokované potenciály (zrak)

 
 Klubsms.cz | Roztroušená skleróza