Objednejte si  •   Aktuální novinky

Příspěvky a mimořádné výhody TP, ZTP a ZTP/P

Podmínky, za kterých se poskytují dávky sociální péče pro osoby se zdravotním postižením, jsou upravené ve vyhlášce Ministerstva práce a sociálních věcí ČR č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů. 

Bližší informace najdete na portálu Ministerstva práce a sociálních věcí.

Jsou tam aktuální informace o legislativě, příspěvcích, průkazech mimořádných výhod TP, ZTP a ZTP/P, a také online formuláře k podání žádostí.

Plné znění vyhlášky 359/2009 Sb., o posuzovnání invalidity.

Invalidní důchody

Zákonem č. 306/2008 Sb., kterým byl novelizován zákon o důchodovém pojištění, se s účinností od 1.1. 2010 nově vymezuje invalidita. Namísto dřívější plné a částečné invalidity byla zavedena třístupňová invalidita ( třetího, druhého a prvního stupně). Současně byla namísto plného invalidního a částečného invalidního důchodu zavedena jedna dávka, a to invalidní důchod (pro invaliditu třetího, druhého nebo prvního stupně). Informace o podmínkách pro přiznávání invalidních důchodů před 31.12. 2009, a informace, jak to je nyní (tedy od 1.1. 2010), najdete zde: http://www.mpsv.cz/cs/619

 

 
 Klubsms.cz | Roztroušená skleróza